ناشر: بدون عنوان

تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 آذر 1393

فهرست تاسیسات گردشگری درجه بندی شده

ردیف نام هتل استان درجه تاریخ صدور گواهینامه تاریخ انقضای گواهی نامه
1

هتل پردیسان

خراسان رضوی

5 ستاره

91/12/05

94/12/05

2

هتل بزرگ استقلال

سیستان و بلوچستان

4 ستاره

90/03/02

93/03/02

3

هتل پارسیان شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

3 ستاره (ممتاز)

90/03/12

93/03/12

4

هتل رستوران قناری

تهران

2 ستاره (ممتاز)

90/03/25

93/03/25

5

هتل بین المللی پارسیان استقلال

تهران

5 ستاره

90/04/01

93/04/01

6

هتل فردوس

خراسان رضوی

4 ستاره

90/09/17

93/09/17

7

هتل تهران

خراسان رضوی

3ستاره

89/09/03

92/09/03

8

هتل پارسیان

خراسان رضوی

3ستاره

89/09/03

92/09/03

9

هتل صدر

خراسان رضوی

3ستاره

89/09/03

92/09/03

10

هتل قائم

خراسان رضوی

1 ستاره

89/09/03

92/09/03

11

هتل کاج

خراسان رضوی

1 ستاره

89/09/03

92/09/03

12

هتل فانوس دریا

خراسان رضوی

3 ستاره

90/04/06

93/04/06

13

هتل الغدیر

خراسان رضوی

4 ستاره

90/04/23

93/04/23

14

هتل هلیا

خراسان رضوی

3 ستاره (ممتاز)

90/04/23

93/04/23

15

هتل سحاب

خراسان رضوی

3ستاره (ممتاز)

90/04/23

93/04/23

16

هتل فردوسی

خراسان رضوی

3 ستاره

90/04/23

93/04/23

17

هتل مدائن

خراسان رضوی

3ستاره

90/04/23

93/04/23

18

هتل خانه سبز

خراسان رضوی

3 ستاره

90/04/23

93/04/23

19

هتل پردیس

خراسان رضوی

3 ستاره

90/04/23

93/04/23

20

هتل فجر

خراسان رضوی

2 ستاره (ممتاز)

90/04/23

93/04/23

21

هتل امیر

خراسان رضوی

2 ستاره (ممتاز)

90/04/23

93/04/23

22

هتل پانیذ

خراسان رضوی

2 ستاره

90/04/23

93/04/23

23

هتل نگین

خراسان رضوی

2 ستاره

90/04/23

93/04/23

24

هتل بستان

خراسان رضوی

2 ستاره

90/04/23

93/04/23

25

هتل ادریس

خراسان رضوی

2 ستاره

90/04/23

93/04/23

26

هتل کیهان

خراسان رضوی

1 ستاره

90/04/23

93/04/23

27

هتل پارسه

خراسان رضوی

1 ستاره(ممتاز)

90/04/23

93/04/23

28

هتل جواهر شرق

خراسان رضوی

1 ستاره(ممتاز)

90/04/23

93/04/23

29

هتل اطلس

خراسان رضوی

3 ستاره

90/05/06

93/05/06

30

هتل آزادی

کرمانشاه

2 ستاره

90/06/02

93/06/02

39

هتل پانیذ

هرمزگان

2 ستاره

90/11/1

91/06/14

47

هتل پارک

آذربایجان غربی

4 ستاره

90/08/17

93/08/17

48

هتل بین المللی قصر طلایی

خراسان رضوی

5 ستاره

90/09/17

93/09/17

62

هتل بام سبز مجتمع تفریحی شهر سبز رامسر  

مازندران

3 ستاره

90/10/29

93/10/29

64

متل نخل

مازندران

1 ستاره

90/10/29

93/10/29

66

هتل پارمیدا

خراسان رضوی

3 ستاره ممتاز

90/09/17

93/09/17

67

هتل قصر الماس

خراسان رضوی

4 ستاره ممتاز

90/12/16

93/12/16

72

هتل سپاهان

اصفهان

3 ستاره

90/12/4

93/12/4

73

هتل شیخ بهایی

اصفهان

3 ستاره ممتاز

90/12/4

93/12/4

74

هتل ملک

اصفهان

2 ستاره

90/12/4

93/12/4

75

هتل آتی

خراسان رضوی

2 ستاره ممتاز

90/09/29

93/09/29

76

هتل قدس

خراسان رضوی

2 ستاره ممتاز

90/12/06

93/12/06

77

هتل شیراز

خراسان رضوی

3 ستاره

90/09/29

93/09/29

78

هتل صدف

خراسان رضوی

1 ستاره ممتاز

90/09/29

93/09/29

79

هتل سلام

خراسان رضوی

4 ستاره

90/09/29

93/09/29

80

هتل صابر

خراسان رضوی

1 ستاره

91/02/05

94/02/05

81

هتل عماد

خراسان رضوی

3 ستاره ممتاز

91/02/05

94/02/05

82

هتل آسیا

خراسان رضوی

4 ستاره

91/02/05

94/02/05

83

هتل عرش

خراسان رضوی

3 ستاره

91/02/05

94/02/05

84

هتل توس

خراسان رضوی

3 ستاره ممتاز

91/02/05

94/02/05

85

هتل دانشور

خراسان رضوی

2 ستاره

91/02/05

94/02/05

86

هتل ثامن الحجج

کرمانشاه

3 ستاره ممتاز

91/03/22

94/03/22

87

هتل ماهان

اصفهان

2 ستاره ممتاز

91/06/08

94/06/08

88

هتل صفوی

اصفهان

2 ستاره ممتاز

91/06/08

94/06/08

89

هتل امینیان

خراسان رضوی

2 ستاره

91/07/13

94/07/13

90

هتل سالار دره

مازندارن

4 ستاره

91/06/30

94/06/30

91

هتل میرعماد

قزوین

1 ستاره

91/03/03

94/03/03

92

هتل توریست توس

خراسان رضوی

4ستاره

91/07/13

94/07/13

93

هتل خیام

خراسان رضوی

3 ستاره

91/07/13

94/07/13

94

هتل خورشید

خراسان رضوی

1 ستاره

91/07/13

94/07/13

95

هتل آریا

آذربایجان غربی

3 ستاره

91/08/03

94/08/03

96

هتل بهجت میبد

بزد

3 ستاره

91/06/09

94/06/09

97

متل ساحلی خزر

مازندران

2ستاره

91/06/30

94/06/30

98

هتل مجلل درویشی

خراسان رضوی

5 ستاره

91/07/10

94/07/10

99

هتل پارسیان آزادی رامسر ( قدیم )

مازندران

4 ستاره

91/06/30

94/06/30

100

هتل پارسیان آزادی رامسر جدید

مازندران

4 ستاره

91/06/30

94/06/30

101

هتل امین

زاهدان

2 ستاره ممتاز

91/08/18

94/08/18

102

هتل ایرانگردی و جهانگردی شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

2 ستاره

91/08/06

94/06/08

103

هتل کوثر مشهد

    
104

هتل قدس مشهد

    
105

هتل آبان

    
106

هتل هرند

    
107

هتل کارون

اصفهان

1 ستاره

91/11/05

94/11/05

108

هتل پارسیان عالی قاپو

اصفهان

4 ستاره

91/11/05

94/11/05

109

هتل پارسیان شیراز

فارس

3 ستاره ممتاز

91/11/26

94/11/26

110

هتل رضا مشهد

خراسان رضوی

3 ستاره

91/12/07

94/12/07

112

هتل المپیا

خراسان رضوی

2 ستاره

91/12/07

94/12/07

113

هتل جهانگردی اردستان

اصفهان

2 ستاره

92/01/15

95/01/15

114

هتل صبا

اصفهان

2 ستاره

92/01/15

95/01/15

115

هتل پارسیان سوئیت

اصفهان

3 ستاره ممتاز

92/01/15

95/01/15

116

هتل جمشید

اصفهان

2 ستاره  

92/02/10

95/02/10

117

هتل ارگ جدید

کرمان

4 ستاره

92/03/28

95/03/28

118

هتل ثمین

آذربایجان غربی

3 ستاره

92/04/24

95/04/24

119

هتل آنا

آذربایجان غربی

2 ستاره

92/04/23

95/04/23

120

هتل طوبی

خراسان رضوی

2 ستاره

92/05/28

95/05/28

121

هتل مازرون

مازندران

2 ستاره

92/05/24

95/05/24

122

هتل هما 2

خراسان رضوی

5 ستاره

92/05/28

95/05/28

123

هتل جواد

خراسان رضوی

4 ستاره

92/05/26

95/05/26

124

هتل آرامیس

خراسان رضوی

3 ستاره

92/05/26

95/05/26

125

هتل اعیان

خراسان رضوی

3 ستاره

92/05/26

95/05/26

126

هتل ثامن

خراسان رضوی

3 ستاره

92/05/26

95/05/26

127

هتل مدرس

خراسان رضوی

2 ستاره

92/05/26

95/05/26

128

مهمانسرای جهانگردی اصفهان

اصفهان

3 ستاره

92/06/03

95/06/03

129

هتل طوطیا

اصفهان

2 ستاره

92/06/03

95/06/03

130

هتل ملل

اصفهان

3 ستاره

92/06/03

95/06/03

131

هتل مدرس

اصفهان

3 ستاره

92/06/03

95/06/03

132

هتل ایران

اصفهان

1 ستاره

92/06/03

95/06/03

133

هتل پارس

اصفهان

1 ستاره

92/01/14

9501/14

134

هتل مروارید

اصفهان

1 ستاره

92/01/14

9501/14

135

هتل پارت

اصفهان

3 ستاره

92/05/16

95/05/16

136

هتل پردیس مبارکه

اصفهان

3ستاره

92/05/17

95/05/17

137

قصر اسکو

آذربایجان شرقی

3 ستاره

92/09/13

95/09/13

138

هتل ایران

آذربایجان شرقی

2 ستاره

92/09/13

95/09/13

139

هتل پارک

آذربایجان شرقی

2 ستاره

92/09/13

95/09/13

140

مهمانسرای جهانگردی سمنان

سمنان

3ستاره

92/09/13

95/09/13

141

مهمانسرای جهانگردی بسطام

سمنان

3ستاره

92/09/13

95/09/13

142

مهمانسرای جهانگردی شاهرود

سمنان

2ستاره

92/09/13

95/09/13

143

هتل ارسباران

اردبیل

2 ستاره

92/09/06

95/09/06

144

هتل صحت

اردبیل

2 ستاره

92/09/06

95/09/06

145

هتل خلخال

اردبیل

2 ستاره ممتاز

92/09/06

95/09/06

146

رستوران نصرت شاندیز

مازندران

1  ممتاز

92/08/14

95/08/14

147

هتل طبرستان

خراسان رضوی

2 ستاره

92/10/05

95/10/05

148

هتل فرهنگ

یزد

2 ستاره

92/08/28

95/08/28

149

هتل پارسیان

یزد

3 ستاره

92/08/28

95/08/28

150

هتل سنتی مظفر

یزد

3 ستاره

92/08/28

95/08/28

151

رستوران حاج حسن

مازندران

درجه 1

92/08/14

95/08/14

152

هتل آذربایجان

خراسان رضوی

2 ستاره ممتاز

92/06/05

95/06/05

153

هتل دیبا

چهارمحال و بختیاری

1 ستاره

92/08/28

95/08/28

154

هتل نور

خراسان رضوی

3 ستاره

92/10/05

95/10/05

155

هتل جنت

خراسان رضوی

3 ستاره

92/10/05

95/10/05